Alumni

ANGKATAN 45

Dibaca: 197 Oleh 17 Apr 2010Tidak ada komentar
P-51 Mustang, Perintis Tim Aerobatik TNI Angkatan Udara
#TNIAU 

 NO

NAMA 

PANGKAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 

J.F.P. Sitompul
Ir. M. Aminsyah B.
dr. Ali Affandi
dr. Widya Santoso
B.P. Priyono
dr. Rusdi Ali Halid
Modjo Basuki
dr. Sri Budi Rahardjo
Nidja Sandjaya
Toni Susanto
Ilyanus Sanusi
Suparman
A. G. Suwito
Yiyit Prayitno
Wasito
I Gusti Nyoman Boga
Bambang Wahyudi
Suseno
drg. Muh Suhel
Herry Kesuma
Alwi Mutalib
Sunabowo Sandi
Bob Hardian
Victor Sitohang
Maroef Sjamsuddin
Sidharta
Winarno
Chaerudin Ray
Boy Syahril Qamar
Djoko Basuki
Roesmantio BA.
Yosep Solihin
Erdawati
Andoyo Suswoto BE.
Subagiono
Tjiptadi BA.
Yunus Syamsudin
C.B. Parengkuan
Asmirah
Sri Pantjawati
Karnoto
Sugeng Mardijanto
Sunaryo MD.
Ir. R.E. Surya Wibawa
Sulastri S.
 

Kapten Pnb / 504641
Kapten Lek / 504220
Mayor Kes / 503234
Mayor Kes / 505849
Kapten Tek / 504214
Mayor Kes / 504371
Kapten Pnb / 504647
Mayor Kes / 504211
Kapten CHB / 28535
Kapten Pnb / 504312
Kapten Pnb / 504646
Kapten Adm / 504642
Kapten Sus / 483338
Kapten Sus / 508984
Kapten Nav / 504320
Kapten Sus / 484859
Kapten Pnb / 504325
Kapten Tek / 504253
Letkol Kes / 492038
Kapten Kal / 504248
Mayor Laut (P) / 4997 / P
Kapten Psk / 504321
Kapten Psk / 504322
Kapten Sus / 484819
Kapten Psk / 504652
Kapten Adm / 493320
Kapten Adm / 497226
Kapten Pnb / 504654
Kapten Pnb / 504637
Kapten Adm / 497225
Kapten Sus / 509850
Kapten Adm / 504650
Kapten Sus / 504082
Kapten Sus / 505853
Kapten Adm / 492798
Mayor Adm / 503783
Mayor Laut (E) / 5792 / P
Kapten Tek / 489207
Kapten Kes / 495493
Kapten Kes / 495488
Kapten Adm / 504656
Kapten Tek / 504257
Kapten Kal / 493335
Kapten Sus / 509090
Kapten Adm / 495495
 

Baca juga:  TA. 2008/2009

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel