TNI AU - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Angkatan 78

By 14 Sep 2012Alumni
bb1819e6770d6f537c1e5cf8e1345fd2

NO. NAMA NO. NAMA
1 BAMBANG DARMA SETIAWAN 14 PARULIAN SIMAMORA
2 BAMBANG TRIYONO 15 SASONGKO MULYO MARGONO
3 BAMBANG WAHYUDI 16 SRU ASTJARJO ANDREAS
4 BOB HARDIAN 17 SUKARTO
5 CHAIRUL AKBAR 18 SULIANTO BENYAMIN SANTOSA
6 DARYATMO 19 SUMARWOTO
7 DJODI SUPRAYITNO 20 SUNARBOWO
8 DJUMIRAN 21 TONY SUSANTO
9 EDDY PRAMONO 22 WASITO
10 EDDY SUYANTO 23 YOHAN ANDRIAS
11 HARY BUDIYONO    
12 KOESWANTORO    
13 LEKTOR PANDJAITAN    

Leave a Reply

Verifikasi CAPTCHA *

Angkatan 78