#TNIAU 

Yuyu Sutisna

Yuyu Sutisna
#TNIAU 

Marsekal TNI
Yuyu Sutisna
17 Januari 2018 – Sekarang

Hadi Tjahjanto

Hadi Tjahjanto
#TNIAU 

Marsekal TNI
Hadi Tjahjanto
18 Januari 2017 – 17 Januari 2018

Agus Suprianta

Agus Suprianta
#TNIAU 

Marsekal TNI
Agus Suprianta
2 Januari 2015 – 18 Januari 2017

I.B. Putu Dunia

I.B. Putu Dunia
#TNIAU 

Marsekal TNI
I.B. Putu Dunia
17 Desember 2012 – 02 Januari 2015

Imam Sufaat

Imam Sufaat
#TNIAU 

Marsekal TNI
Imam Sufaat
9 November 2009 – 17 Desember 2012

Subandrio

Subandrio
#TNIAU 

Marsekal TNI
Subandrio
28 Desember 2007 – 9 November 2009

Herman Prayitno

Herman Prayitno
#TNIAU 

Marsekal TNI
Herman Prayitno
15 Februari 2006 – 28 Desember 2007

Djoko Suyanto

Djoko Suyanto
#TNIAU 

Marsekal TNI
Djoko Suyanto
23 Februari 2005 – 15 Februari 2006

Chappy Hakim

Chappy Hakim
#TNIAU 

Marsekal TNI
Chappy Hakim
25 April 2002 – 23 Februari 2005

Hanafie Asnan

Hanafie Asnan
#TNIAU 

Marsekal TNI
Hanafie Asnan
3 Juli 1998 – 25 April 2002

Sutria Tubagus

Sutria Tubagus
#TNIAU 

Marsekal TNI
Sutria Tubagus
15 Maret 1996 – 3 Juli 1998

Rilo Pambudi

Rilo Pambudi
#TNIAU 

Marsekal TNI
Rilo Pambudi
23 Maret 1993 – 15 Maret 1996

Siboen Dipoatmodjo

Siboen Dipoatmodjo
#TNIAU 

Marsekal TNI
Siboen Dipoatmodjo
1 Maret 1990 – 23 Maret 1993

Oetomo

Oetomo
#TNIAU 

Marsekal TNI
Oetomo
11 April 1986 – 1 Maret 1990

Soekardi

Soekardi
#TNIAU 

Marsekal TNI
Soekardi
26 November 1982 – 11 April 1986

Ashadi Tjahyadi

Ashadi Tjahyadi
#TNIAU 

Marsekal TNI
Ashadi Tjahyadi
4 Juni 1977 – 26 November 1982

Saleh Basarah

Saleh Basarah
#TNIAU 

Marsekal TNI
Saleh Basarah
28 Maret 1973 – 4 Juni 1977

Soewoto Sukendar

Soewoto Sukendar
#TNIAU 

Marsekal TNI
Soewoto Sukendar
10 November 1969 – 28 Maret 1973

Roesmin Noerjadin

Roesmin Noerjadin
#TNIAU 

Laksamana Udara
Roesmin Noerjadin
31 Maret 1966 – 10 November 1969

Sri Mulyono Herlambang

Sri Mulyono Herlambang
#TNIAU 

Laksamana Muda
Sri Mulyono Herlambang
27 November 1965 – 31 Maret 1966