#TNIAU 
Tanda Kepangkatan

Tanda Kepangkatan

Pangkat Kehormatan

Marsekal Besar
Pakaian Tanda pangkat
Pakaian dinas upacara (PDU) Pdu marsekalbesartni.png
Pakaian dinas harian (PDH) Marsekal besar pdh au.png
Pakaian dinas lapangan (PDL) Pdl 5tni.png

Perwira

Perwira Tinggi

Perwira Tinggi sering juga disingkat menjadi Pati.

Pakaian
Marsekal Marsekal Madya Marsekal Muda Marsekal Pertama
staf komando staf komando staf komando staf komando
Pakaian dinas upacara
(PDU)
Pdu marsekaltni staf.png Pdu marsekaltni komando.png Pdu marsdyatni staf.png Pdu marsdyatni komando.png Pdu marsdatni staf.png Pdu marsdatni komando.png Pdu marsmatni staf.png Pdu marsmatni komando.png
Pakaian dinas harian
(PDH)
Marsekal pdh au.png Marsekal pdh au komando.png Marsdya pdh au.png Marsdya pdh au komando.png Marsda pdh au.png Marsda pdh au komando.png Marsma pdh au.png Marsma pdh au komando.png
Pakaian dinas lapangan
(PDL)
Pdl 4tni staf.png Pdl 4tni komando.png Pdl 3tni staf.png Pdl 3tni komando.png Pdl 2tni staf.png Pdl 2tni komando.png Pdl 1tni staf.png Pdl 1tni komando.png

Perwira Menengah

Perwira Menengah sering juga disingkat menjadi Pamen.

Pakaian
Kolonel Letnan Kolonel Mayor
staf komando staf komando staf komando
Pakaian dinas upacara
(PDU)
Pdu koloneltni staf.png Pdu koloneltni komando.png Pdu letkoltni staf.png Pdu letkoltni komando.png Pdu mayortni staf.png Pdu mayortni komando.png
Pakaian dinas harian
(PDH)
Kolonel pdh au.png Kolonel pdh au komando.png Letkol pdh au.png Letkol pdh au komando.png Mayor pdh au.png Mayor pdh au komando.png
Pakaian dinas lapangan
(PDL)
Pdl koltni staf.png Pdl koltni komando.png Pdl letkoltni staf.png Pdl letkoltni komando.png Pdl mayortni staf.png Pdl mayortni komando.png

Perwira Pertama

Perwira Pertama sering juga disingkat menjadi Pama.

Pakaian
Kapten Letnan Satu Letnan Dua
staf komando staf komando staf komando
Pakaian dinas upacara
(PDU)
Pdu kaptentni staf.png Pdu kaptentni komando.png Pdu lettutni staf.png Pdu lettutni komando.png Pdu letdatni staf.png Pdu letdatni komando.png
Pakaian dinas harian
(PDH)
Kapten pdh au.png Kapten pdh au komando.png Lettu pdh au.png Lettu pdh au komando.png Letda pdh au.png Letda pdh au komando.png
Pakaian dinas lapangan
(PDL)
Pdl kaptentni staf.png Pdl kaptentni komando.png Pdl lettutni staf.png Pdl lettutni komando.png Pdl letdatni staf.png Pdl letdatni komando.png

Bintara

Bintara Tinggi

Pakaian
Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua
staf komando staf komando
Pakaian dinas upacara
(PDU)
Pdu peltutni staf.png Pdu peltutni komando.png Pdu peldatni staf.png Pdu peldatni komando.png
Pakaian dinas harian
(PDH)
Peltu pdh au.png Peltu pdh au komando.png Pelda pdh au.png Pelda pdh au komando.png
Pakaian dinas lapangan
(PDL)
Pdl peltutni staf.png Pdl peltutni komando.png Pdl peldatni staf.png Pdl peldatni komando.png

Bintara

Pakaian
Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Dua
staf komando staf komando staf komando staf komando
Pakaian dinas upacara
(PDU)
Pdu sermatni staf.png Pdu sermatni komando.png Pdu serkatni staf.png Pdu serkatni komando.png Pdu sertutni staf.png Pdu sertutni komando.png Pdu serdatni staf.png Pdu serdatni komando.png
Pakaian dinas harian
(PDH)
Serma pdh au.png Serma pdh au komando.png Serka pdh au.png Serka pdh au komando.png Sertu pdh au.png Sertu pdh au komando.png Serda pdh au.png Serda pdh au komando.png
Pakaian dinas lapangan
(PDL)
Pdl sermatni staf.png Pdl sermatni komando.png Pdl serkatni staf.png Pdl serkatni komando.png Pdl sertutni staf.png Pdl sertutni komando.png Pdl serdatni staf.png Pdl serdatni komando.png

Tamtama

Tamtama Kepala

Pakaian
Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Dua
staf komando staf komando staf komando
Pakaian dinas upacara
(PDU)
Pdu kopkatni staf.png Pdu kopkatni komando.png Pdu koptutni staf.png Pdu koptutni komando.png Pdu kopdatni staf.png Pdu kopdatni komando.png
Pakaian dinas harian
(PDH)
Kopka pdh au.png Kopka pdh au komando.png Koptu pdh au.png Koptu pdh au komando.png Kopda pdh au.png Kopda pdh au komando.png
Pakaian dinas lapangan
(PDL)
Pdl kopkatni staf.png Pdl kopkatni komando.png Pdl koptutni staf.png Pdl koptutni komando.png Pdl kopdatni staf.png Pdl kopdatni komando.png

Tamtama

Pakaian Prajurit Kepala Prajurit Satu Prajurit Dua
Pakaian dinas upacara
(PDU)
Pdu prakatni.png Pdu pratutni.png Pdu pradatni.png
Pakaian dinas harian
(PDH)
Praka pdh au.png Pratu pdh au.png Prada pdh au.png
Pakaian dinas lapangan
(PDL)
Pdl prakatni.png Pdl pratutni.png Pdl pradatni.png