Berita Kotama

Visi dan Misi

Dibaca: 62 Oleh 27 Jan 2010Tidak ada komentar
9b842766a265b99c2bf19666b186f743
#TNIAU 

VISI

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bekembang begitu cepat seiring datangnya waktu dalam segala aspek, salah satunya ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan khususnya alat utama sistem senjata udara (alutsista). TNI Angkatan Udara sebagai penegak kedaulatan negara di udara, mempertahankan keutuhan wilayah udara nasional dan integritas bangsa haruslah memiliki alusistas yang tangguh pada jamannya kesiapan alutsista akan dapat optimal apabila didukung oleh sarana dan prasarana serta personel profesional yang mengawakinya. Oleh sebab itu Wingdiktekkal sebagai salah satu satuan pelaksana pendidikan di jajaran kodikau membekali ilmu kesenjataan udara yang handal sebagai proses menciptakan personel reknik dan pembekalan yang profesional sebagai berikut:

Pertama. Ahli pada bidangnya. Setiap personel teknik dan pembekalan betul-betul mampu dalam menguasai bidang tugasnya sehingga dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya dengan baik cepat dan benar, efektif dan efisien.

Kedua. Disiplin tinggi. Setiap personel teknik dan pembekalan harus memiliki disiplin yang tinggi, karena disiplin merupakan kunci keberhasilan apapun bentuknya.

Baca juga:  Kawah Candradimuka (halaman 2)

Ketiga. Peka dan tanggap terhadap lingkungan. Setiap personel teknik dan pembakalan harus peka terhadap apa yang terjadi pada lingkungannya, tidak acuh tak acuh dan tanggap mengambil langkah-langkah yang positif dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Empat. Selalu Berusaha Menambah Ilmu. Merupakan suatu sikap dinamis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga walaupun ia sudah tahu, tetapi tetap mau belajar terus menerus, merupakan pembaharu dan haus akan ilmu.

Lima. Koordinatif Merupakan sikap mental yang luwes baik keatas, kesamping maupun kebawah, sehingga tugas pokoknya dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal sesuai ketentuan organisasi dimana tolak ukurnya adalah kesiapan alutsista yang optimal dan Zero Accident

MISI

Sesuai dengan tugas pokok Wingdiktekkal sebagai pelaksana pendidikan dasar kecabangan dan kejuruan teknik dan pembekalan bagi Perwira dan PNS golongan III serta bintara tamtama, maka Wingdiktekkal mentrasfer ilmu pengetahuan serta membina mental dan kesemaptaan pisik yang baik. Dengan demikian out put yang dihasilkan dari proses pendidikan di Wingdiktekkal harus memenuhi tiga pilat tersebut yakni ilmu pengetahuan sikap mental yang baik dan kesemaptaan jasmani yang prima.

Baca juga:  Skadron Udara 8

Misi Wingdiktekkal : Mendidik prajurit TNI AU yang profesinal di bidang teknik dan pembekalan, memiliki disiplin yang tinggi, peka dan tanggap terhadap perkembangan teknologi serta selalu berusaha menambah ilmu pengetahuan serta mampu berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel